Radio, radio

Jānis Stībelis (Jay Stever)

Izpildītājs:
Jānis Stībelis (Jay Stever)
ODIS
Mūzikas autors:
Arnis Mednis
Vārdu autors:
Normunds Beļskis
Nosaukums:
Radio, radio
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[D] Vēl vienu [G] dienu 
[D] Kā lāse [G] ūde[D]nī,
Kā ūdens[G]zīme, 
[D] Kā roze [G] spogu[D]lī.

[D] Tāds kailums [G] sejā, 
[D] Tāds klusums [G] dvēse[D]lē
Kā riets bez [G] saules 
[D] Šai nepabeigtā [G] pasau[D]lē.

[Am] Bet tā nu gluži kā [G] ēna
[Am] Kā rudens lietavās [G] lēna
[Am] Klīst vientulība pa [G] ielām
[Am] Tā paliks [G] manī.

 [D] Radio, [G] radio,[D] 
 Vai vari atbildēt,
 [D] Radio, [G] radio,[D]
 Kā dzīvi nospēlēt?
 [D] Radio, [G] radio,[D]
 Vai vari uzminēt,
 [D] Radio, [G] radio,[D]

Kas tur ira, ko, e?
Tur istabā tukšā runā kas,
Tas ir – tas ir radioaparāts.

[D] Vēl viena [G] sāpe
[D] Kā kliedziens [G] pasau[D]lē,
Ko tu šeit [G] meklē
[D] Ar mikrofonu [G] dvese[D]lē?

[D] Tāds sākums [G] lūpās
[D] Tas nemiers [G] spogu[D]lī
Un tavas [G] sāpes
[D]Un manas sāpes [G] bērnī[D]bā

[Am] Bet garām gluži kā [G] ēna
[Am] Kā rudens lietavās [G] lēna
[Am] Klīst vientulība pa [G] ielām
[Am] Tā paliks [G] manī.

 [D] Radio, [G] radio,[D] 
 Vai vari atbildēt,
 [D] Radio, [G] radio,[D]
 Kā dzīvi nospēlēt?
 [D] Radio, [G] radio,[D]
 Vai vari uzminēt,
 [D] Radio, [G] radio,[D]