Mīlas perons

Transleiteris

Izpildītājs:
Transleiteris
Nosaukums:
Mīlas perons
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Vakars tik rāms un [G] visi jau [Am] dus
[F] Saulrietā [C] atnāci [G] Tu
[C] Man sažņaudzās sirds un [G] atplauka [Am] smaids
[F] Tumsa [G] apskāva [C] mūs

 Ar [F] gājputniem aiziet mūsu [G] mīla [Am] prom
 [F] nekad vairs [C] nebūsim [G] kopā
 Vai [F] pienāks reiz laiks kā toreiz [G] vasa[Am]rā,
 kad [F] dziedāju [G] dziesmu šo [C] Tev ?

[C] Tu pilsētas dāma, es [G] lauku [Am] zēns
Nav [F] lemts ilgi [C] kopā mums [G] būt
[C] Zinām nāks rudens tas [G] izšķirs [Am] mūs, 
bet [F] mīla [G] nepazu[C]dīs

 Ar [F] gājputniem aiziet mūsu [G] mīla [Am] prom
 [F] nekad vairs [C] nebūsim [G] kopā
 Vai [F] pienāks reiz laiks kā toreiz [G] vasa[Am]rā,
 kad [F] dziedāju [G] dziesmu šo [C] Tev ?

Kā [C] rudenī lapa tu [G] aizplīvo [Am] prom
Un [F] neņem [C] mani sev [G] līdz
Jo [C] laika ir maz un projām [G] jāiet tev [Am] drīz
Vai [F] mirklis šis [G] atgriezī[C]sies ?

 Ar [F] gājputniem aiziet mūsu [G] mīla [Am] prom
 [F] nekad vairs [C] nebūsim [G] kopā
 Vai [F] pienāks reiz laiks kā toreiz [G] vasa[Am]rā,
 kad [F] dziedāju [G] dziesmu šo [C] Tev ?

[C] Pienāca rudens, laiks [G] šķirties [Am] mums
Uz [F] perona [C] stāvu viens [G] pats
Un [C] gājputni aiznes tavu [G] mīlu [Am] prom
Vilciens [F] pazūd [G] tālu[C]mā