Circenīša Ziemasvētki 2

Raimonds Pauls

Izpildītājs:
Raimonds Pauls
Cosmos
Mūzikas autors:
Raimonds Pauls
Vārdu autors:
Aspazija
Birkas:
ziemassvētku
Nosaukums:
Circenīša Ziemasvētki 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Dzied circenītis aizkrāsnē, 
Nāc puisīt mātei azotē;           
Ak, neprasi, nav [G] maizītes, 
Skat, skat, tur laukā [C] zvaigznītes! 

[F] Skat, skat, tur [C] laukā [G] zvaigznī[C]tes!
[F] Skat, skat, tur [C] laukā [G] zvaigznī[C]tes!

[C] Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš, 
Mums, lūk, tur logā mēnestiņš, 
Tāds mīļš, balts, apaļš [G] mēnestiņš, 
Tik spoži citiem [C] nespīd viņš. 

[F] Tik spoži [C] citiem [G] nespīd [C]viņš. 
[F] Tik spoži [C] citiem [G] nespīd [C]viņš. 

[C] Beidz raudāt, dēliņ, rimsties nu, 
Es tad ko jauku stāstīšu: 
Mēs runci ratos [G] iejūgsim, 
Uz mēnestiņu [C] nobrauksim.

[F] Uz mēne[C]stiņu [G] nobrau[C]ksim.
[F] Uz mēne[C]stiņu [G] nobrau[C]ksim.

[C] Tur būs tev spožas spēlītes, 
Būs runcim zelta pelītes. 
Tev iedos sidrab`[G] Šaut'nīti
Un vēl ar zelta [C] gailīti. 

[F] Un vēl ar [C] zelta [G] gailī[C]ti. 
[F] Un vēl ar [C] zelta [G] gailī[C]ti. 

[C] Pie sāniem būs tev zobentiņš, 
Un rokā sarkans karodziņš. 
Miedz, puisīt, aizmiedz [G] azotē, 
Kā circenītis [C] aizkrāsnē.

[F] Kā circe[C]nītis [G] aizkrā[C]snē.
[F] Kā circe[C]nītis [G] aizkrā[C]snē.