Paņem mani

Ainars Mielavs

Izpildītājs:
Ainars Mielavs
Nosaukums:
Paņem mani
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Iesp?le
|Dm C| Bb |
|F Am| Dm | 


Dm      C    Bb
Es sitos gar logu uz ?ru.
Dm     C    Bb
Kaut var?tu mier?gi iet
F      Am  Dm
Ar k?j?m uz Gibralt?ru,
F   Am    Dm
L?ni, nesteidzoties.

Es sl?pjos mieg? tik bieži,
Ka nesp?ju piecelties,
kad skaist?kie pasaules brieži
Tiek nošauti nec?noties.

Piedz.2x

D
Pa?em mani, ja vari!
        A
Pa?em mani, ja tiec

Gal? ar pavasari
        D
Un maniem sol?jumiem.

Starpsp?le

Es spogulim skatos p?ri,
kaut var?tu ieskat?ties
Un ieraudz?t za??ko z?li
Aiz sevis izplešoties.

Es kr?t?s sitos tik ?tri,
ka var?tu sacensties
Ar pašu ?tr?ko sp?ri,
Par uzvaru nebaidoties.

Piedz. 2x

[email protected]