Nevar Paredzēt

Rīgas Viļņi

Izpildītājs:
Rīgas Viļņi
Nosaukums:
Nevar Paredzēt
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Iesp?le:
|G|Em|C|D|
Pants:
|G|Em|C|D|
Piedz:
|C|D|G|Em|

O
Tu lieliski zini, tas skan jau k? likums.
Tev pieder?s mans m?ža p?rpalikums.
Septi?as dienas vai piecdesmit gadi,
Cik iztur?s aknas un asins vadi.
No manis, k? v?rieša palika p?ri
Dziesmi?a viena un memu?ri.
Es eju pa gaisu, kur albatrosi,
Kaut beigusies uguns un papirosi

Nevar paredz?t, cik liels b?s att?lums
L?dz n?košaj?m k?z?m un starp mums.
Nevar atmin?t, tik liels ir nosl?pums,
Un m?kla ar? dzen, ka tas skan.


Šis triks v?l nav beidzies-
Es vienk?rši steidzos
Un piedalos numuros nepareizos.
Tom?r es baidos, man rakst?ts uz pieres,
Lai man? viet? lec kaskadieris.
J? – j? – j? - j?

Nevar paredz?t, cik liels b?s att?lums
L?dz n?košaj?m k?z?m un starp mums.
Nevar atmin?t, tik liels ir nosl?pums,
Un m?kla ar? dzen, ka tas skan.

Nevar paredz?t, nevar atmin?t.
Nevar paredz?t, nevar atmin?t.