Fatamorgāna 2

Imants Kalniņš

Izpildītājs:
Imants Kalniņš
Nosaukums:
Fatamorgāna 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
L?st lietus un Par?zes iel?s
Mans sap?u ormanis zvana,
Es zinu, ka pils?t? šaj?  (x2)
Ir meitene Fatamorg?na

Es vedu tai nozagtas rozes,
Aiz st?ra gl?n greizsird?gs P?ns,
Un man? tad p?kš?i s?k smieties  (x2)
Jese?ina hulig?ns.

Un tom?r šais smieklos ir drudzis —
Pat sab?stas ragainais P?ns,
Un stundas, k? šaud?gas zivis  (x2)
Rij milz?gs, melns pelik?ns.

Tad saki, jel, važoni vecais,
Cik ilgi t? atlicis braukt?
Es zinu, ka liktenim manam  (x2)
Šo meiteni neatsaukt.

Tad važonis pasmaida skumji
Un saka: "Vai neb?s jau gana?
Tev, apm?tais, l?dz visu m?žu  (x2)
Iet meitene Fatamorg?na".


Akordi: Dm A7, Dm, A7, D7, Gm, D7 Gm, C7, F, D7, Gm, A7, Dm, A7