Liekot Roku Uz Sirds

Leģions

Izpildītājs:
Leģions
Nosaukums:
Liekot Roku Uz Sirds
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Am   Dm        G
Uzz?m? sauli uz sienas
C       Am
Lai t? vairs nenoriet
     Dm      G
Uzz?m? m?ko?u ziedus
    Am
Lai tie zied
     Dm       G
Iekr?so spogulim acis
C     Am
Lai varam skat?ties
      Dm       G
S?pes jau pašas no sevis
  Am
Nep?ries

E             Am
Es solos b?t ar tevi l?dz n?ve m?s š?irs
E             Am
Un proj?m ved?s vakara kr?smat?s
E            Am
Un liekot roku cieši uz savas sirds
G            F    E
Tev apsolu v?l reizi šo pasauli gl?bt


Notici v?lreiz šai dziesmai
Klausies k? vi?a skan
Notici v?jam aiz loga
Un tad man
Zinu, ka viegli tas nen?k
Un ar? neaiziet
Uzz?m? prieku kas m?žam
Nep?riet

Es solos b?t ar tevi l?dz n?ve m?s š?irs
Un proj?m ved?s vakara kr?smat?s
Tad liekot roku cieši uz savas sirds
Tev apsolu v?l reizi šo pasauli gl?bt

Nevajag r?gtumu glab?t
Br?numu gaid?t
Atv?rt?s durvis nekad vairs
Never ciet
Uzzim? smaidu uz sejas
Lai varam smaid?t
Skumjas jau pašas no sevis
Nep?riet
Uzliekot rokas uz sird?m
Apsolam m?l?t
Ilgi tik ilgi l?dz kam?r
N?ve š?irs...


Forum? ievietoja nelien