Kad Brālis Modīsies

Leģions

Izpildītājs:
Leģions
Nosaukums:
Kad Brālis Modīsies
Dalīties:
Seko jaunumiem:
C		   F
Mans br?lis saldi gu?,
G 		  Am
Un sapn? Romu redz,
F		      Dm
Ir vi?a pr?tu miegs... v?ris ciet
G			   Am
Aiz plakstiem nosl?pies

Vi?š acis va?? v?rs
Bet nesaprat?s k?...
Lai tagad t?l?k iet.. b?rn?ba
B?s šonakt beigusies....

Piedz.

C	    F G		Em    Am
Es l?dzos lai tavu ce?u nep?riet neviens
F		D		   C		    G
Un lai ir kl?t e??elis k?ds tuvu kl?t... tuvu Tev kl?t...

Kad br?lis mod?sies
Es n?kšu smaid?dams 
K? pazudušais d?ls.. atpaka?...
Un r?ta saules stars...

Vi?š durvis va?? v?rs
Un pirmo soli liks
Un lok? atvilkt?.. p?rv?rties
B?s vi?a br?vais gars...

Piedz 3x

Kad br?lis mod?sies..
Es b?šu t?lu prom....


C    010230
F    112331
G    334553
Am   012200
Dm   132000
Em   000220
D    232000