Par Pavasari 2

Apvedceļš

Izpildītājs:
Apvedceļš
Nosaukums:
Par Pavasari 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[A]Mazul?t k?p?c tev [D]asaras l?st 
Jel [E]saki ko šodien [A]izv?las sirds 
Ak, Tu [Fm]v?lies lai ?tr?k [Bm]pavasars n?k [E]
Novakari [A]siltie 

Bez malkas nav uguns, t?p?c n?c vien man kl?t 
Lai pavasars st?sta, ka m?s nevaram st?t
 Vecais Lauskis pa pakšiem nesp?rda vairs 
pavasara r?tos 

PIEDZ: 
[D]Jel saki, ko [A]izv?las sirds, [E]vai mani Tu [A]atceries v?l? 
[D]Un kur b?s [A]atmi?u tilts, [E]kad nokus?s [A]sniegs 

Tu paskaties apk?rt - ?ivina, dzied
 Un sniegpulksten?tes p?av?s jau zied 
Up? ledus tik m?n?gs k? tava sirds 
Pavasara v?smas 

N?c izst?sti v?lreiz ko v?l?j?s sirds 
Tu jau smejies - tas ir apr??a pirksts 
Pirm? p?rkona nakt? gan aizg?ji Tu 
Bet, t? jau dz?v? notiek 


BEZ.