Muzikants 2

Fomins un Kleins

Izpildītājs:
Fomins un Kleins
Nosaukums:
Muzikants 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
G
Reiz kaut kur pie Liep?jas
G            C
Bet var b?t ka cit? pils?t?
G
Kaut kas t? k? notika
G           C
Un man t? k? filma pazuda
C    Em    D
Vair?k nek? neatceros
D
T?l?k lai ir v?l viens pants
Mirklis šis ir interesants
T? es k?uvu muzikants

K?dam t? var notikties
K?dam t? var gad?ties un b?t
K? lai tagad dz?voju
K? lai tagad varu bag?ts k??t

Ja dziesma š? nepat?k tev

T?l?k lai ir v?l viens pants
Mirklis šis ir interesants
T? es k?uvu muzikants
D      G
Tas kam nek? nav
      C
Vienm?r un jau
    Em      D
Te un t?l?t, vakar un r?t
D    G        C
Vien?gi sirds, v?rdi un balss
      Em      D
Dziesma ir mans pasaules gals

K? lai tagad dz?voju
K? lai tagad varu bag?ts k??t
K?dam t? var notikties
K?dam t? var gad?ties un b?t

Ja dziesma š? nepat?k tev

T?l?k lai ir v?l viens pants
Mirklis šis ir interesants
T? es k?uvu muzikants

Tas kam nek? nav
Vienm?r un jau
Te un t?l?t, vakar un r?t
Vien?gi sirds, v?rdi un balss
Dziesma ir mans pasaules gals

Pasaules gals (4x)


Nicls